Python 3 programozás

A Python 3 a nyelv eddigi legjobb változata: hatékonyabb, kényelmesebb, következetesebb és kifejezőbb, mint korábban bármikor. Mark Summerfield, az egyik legismertebb Python-programozó most bemutatja, hogyan írhatunk olyan kódot, amely teljes mértékben kihasználja a Python 3 képességeit. A Python 3 programozás – az első könyv, amely teljesen a Python 3 szemszögéből íródott – összegyűjti mindazt a tudást, ami a programok írásához, a szabványos vagy külső Python 3-könyvtárak használatához, illetve a saját könyvtármodulok készítéséhez szükséges. Summerfield sok éves Python-tapasztalatára alapozva páratlan betekintést nyújt a Python 3 nyelvű fejlesztésbe. Először is bemutatja a Python „szívét”: a nyelvnek azt a nyolc kulcsfontosságú elemét, amelyek a gyors és megbízható programok írásához szükségesek. Ezekre az alapelemekre építve aztán új témakörökkel ismertet meg minket, amelyek elmélyítik a gyakorlati tudásunkat – egyszerre egy fogalmat és egy gyakorlati példát tárgyalva.

Párhuzamos Java-programozás a gyakorlatban

A szálak alapvető jelentőségűek a Java platformon. Ahogy a többmagos processzorok egyre inkább elterjednek, a párhuzamos végrehajtás hatékony kihasználása létfontosságúvá válik a nagy teljesítményű alkalmazások építése során. A Java SE 5 és 6 hatalmas előrelépést jelent a párhuzamos alkalmazások fejlesztése terén: a nagy teljesítményt az átdolgozott Java virtuális gép, a nagy mértékben méretezhető párhuzamos osztályok, és az új párhuzamos építőelemek gazdag készlete támogatja. A Párhuzamos Java-programozás a gyakorlatban szerzői ezeknek az új szolgáltatásoknak az alkotói, akik nem csak azt magyarázzák el, hogy miként működnek és hogyan használhatók az új lehetőségek, hanem a mögöttük megbúvó célokat és tervezési mintákat is ismertetik. A többszálú programok fejlesztése, tesztelése és hibáinak elhárítása ugyanakkor továbbra sem egyszerű: túlságosan is könnyű olyan párhuzamos programokat írni, amelyek működőképesnek tűnnek, de csődöt mondanak ott, ahol igazán számít: éles környezetben, jelentős terhelés alatt. A Párhuzamos Java-programozás a gyakorlatban azonban felvértezi az Olvasót mindazokkal az elméleti ismeretekkel és konkrét eljárásokkal, amelyek a megbízható, méretezhető és fenntartható párhuzamos alkalmazások készítéséhez szükségesek, és nem csupán felsorolja a párhuzamos API-kat és eljárásokat, hanem olyan tervezési szabályokat, mintákat és mentális modelleket is bemutat, amelyek megkönnyítik az egyszerre helyesen és hatékonyan működő párhuzamos programok írását. A könyv tartalmából: A párhuzamosság és a szálbiztosság alapelvei A…

Nagios a gyakorlatban

Ez a könyv megbízhatatlan gépekről szól. Számítógépekről, amelyeknek minden bitje olyan mértékű ellenőrzést igényel, amennyire működésük szükséges a munkánkhoz. Nem szeretnénk senkit rémtörténetekkel riogatni arról, hogy egyes számítógépes rendszerek milyen sorsra jutottak, és hogy ez milyen következményekkel járt a cégekre nézve. Ha valaki kézbe veszi ezt a könyvet, akkor bizonyára van némi fogalma számos problémáról: arról, hogy egy réteg (megfelelő absztrakcióval) elfedheti az alatta húzódó réteg hibáit, hogy léteznek innen-onnan begyűjtött szkriptekkel támadó idióta fenegyerekek (script kiddies), vírusok, DDoS támadások, hardveres meghibásodások, végfelhasználói hibák, nem is beszélve az épület ledózerolásáról, vagy a hurrikánokról. Mindegy, hogy a hibák rosszindulatból vagy véletlenül álltak elő – rendszereink ettől függetlenül összeomlanak. Összeomláskor pedig csak két dolog szabhat gátat a leállási időnek: a redundancia és a szolgáltatás-felügyelő alkalmazások. Bár maga a Nagios a kirakójáték legnagyobb darabja, önmagában azonban csak egy az eszközök sokaságában, amelyekből összeállhat egy világszínvonalú szolgáltatás-felügyelő rendszer. A hozzá tartozó néhány könyvvel, kiváló online dokumentációval, az élő és informatív levelezőlistájával valóban a kirakójáték legjobban dokumentált darabjának tekinthetjük. A könyv lefedi azokat a területeket, ahol hiányos a dokumentáció. Nem magáról a Nagiosról beszél tehát, hanem arról, hogy hogyan lehet kiépíteni egy szolgáltatás-felügyelő rendszert a Nagios használatával. Egy ilyen rendszer kiépítése sokkal több munkát igényel,…

SQL-lekérdezések földi halandóknak

Az utóbbi néhány évtizedben az SQL csak szakemberek által ismert nyelvből a számítógépipar széles körben használt nemzetközi szabványává vált. Ma már évente több millió olyan új alkalmazást dobnak piacra, amely az SQL-re támaszkodik. Ha vállalati információkat érünk el az Interneten vagy egy belső hálózaton keresztül, valószínűleg mi is az SQL-t használjuk. Az SQL-lekérdezések földi halandóknak segít az új felhasználóknak elsajátítani az SQL-lekérdezések alapjait, de a középhaladó és tapasztalt felhasználóknak is nélkülözhetetlen kézikönyv. A kiadványhoz mellékelt CD a könyv példáiban szereplő öt mintaadatbázist tartalmazza, négy különböző formátumban: a Microsoft SQL Server 2000 (és a későbbi változatok), a Microsoft Access 2000 (és a későbbi változatok), a MySQL version 5.0 (és a későbbi változatok), valamint SQL-parancsfájlok formájában, amelyeket a nyelv legtöbb megvalósításával használhatunk.

Keresők és webhelyek

Ez a könyv nem egyszerűen egy azok közül a keresőmotor-optimalizálással (SEO) foglalkozó kiadványok közül, amelyek alapvetően marketingeseknek íródtak. A lényeges eltérés az, hogy ebben azok a szakemberek találhatnak a való életből vett példákat és gyakorlati tanácsokat, akik a webhelyek megvalósításával, fejlesztésével foglalkoznak, és szeretnék eljuttatni üzenetüket a célközönséghez. Minden fejezete egy-egy újabb nézőpontból vizsgálja meg a kereshetőség és megtalálhatóság kérdését. Az érintett témakörök nagyjából a következő három alapvető kérdésre adják meg a választ: Hogyan tegyük lehetővé, hogy minél többen találjanak rá webhelyünkre? Hogyan segítsük hozzá a felhasználót ahhoz, hogy magán a webhelyen megtalálja az őt érdeklő információt? Hogyan segítsük elő azt, hogy aki egyszer megtalált bennünket, az vissza is térjen? A könyv foglalkozik a webes szabványokkal, a hozzáférhetőség kérdéseivel, valamint az olyan korszerű technológiákkal, mint az Ajax, a különböző programozási felületek (API), a Flash vagy a mikroformátumok. Mindegyiknél bemutatja, hogy tulajdonképpen mi is volt az a nagy ötlet, ami az adott technológia megszületéséhez vezetett, illetve mindegyikkel kapcsolatban bemutat számos olyan, a való életből vett alkalmazási példát, amelyek valamennyien azt illusztrálják, hogy a felhasználói élmény és a kereshetőség néhány ügyes fogással mindig összeegyeztethető. Bár a kötet a kereshetőséggel kapcsolatos témakörök és megoldások igen széles körét mutatja be, van egy olyan, röviden…

Tanuljuk meg a WPF használatát 24 óra alatt

A Windows Presentation Foundation (röviden WPF) a Microsoft legújabb keretrendszere, amellyel kifinomult, szolgáltatásgazdag felhasználói felületű asztali alkalmazásokat építhetünk. A WPF jelentősen különbözik az elődeitől, miközben számos olyan elvre támaszkodik, amely a meglevő asztali, illetve webes keretrendszerek alapját képezi. A WPF lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy könnyen és gyorsan oldjanak meg olyan feladatokat, amelyek a korábbi keretrendszerekkel csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem voltak megvalósíthatók. Ezt a könyvet azoknak szántuk, akik legalább némi általános tapasztalattal rendelkeznek a .NET-fejlesztéssel kapcsolatban. Ha már dolgoztunk a WinFormsszal vagy az ASP.NET-tel, ennek a kötetnek a megértése sem okozhat nehézséget. Kódpéldáink C# nyelven íródtak, de ügyeltünk arra, hogy azok számára is olvashatók legyenek, akik elsősorban Visual Basicben fejlesztenek. Mivel a WPF használata igen kiterjedt témakör, könnyen elveszhetünk a részletekben, ezért a könyvben igyekeztünk általános ismereteket közölni. A keretrendszer legfontosabb működési elveit mutatjuk be, és a célunk az, hogy az Olvasó a kötet elolvasása után magabiztosan legyen képes WPF-alkalmazásokat készíteni, illetve hogy megfelelő tudással vértezzük fel ahhoz, hogy jobban elmélyedhessen a keretrendszer őt érdeklő részeiben.

Tanuljuk meg a Visual C# 2008 használatát 24 óra alatt

Amikor a Microsoft bevezette a .NET platformot, egy új, izgalmas programozási nyelv született. A Visual C# ma már a .NET környezetre fejlesztők első számú választott nyelve, és maga a Microsoft is Visual C# nyelven írta a .NET keretrendszer nagy részét. A Visual C# egy modern, objektumközpontú nyelv, amelyet kezdettől fogva a helyes hozzáállással terveztek és alkottak meg, és a más nyelvekben fellelhető leghasznosabb szolgáltatásokat valósították és fejlesztették tovább benne, a Visual C# 2008 pedig a C++ erejét és rugalmasságát ötvözi a Visual C# egyszerűségével. Ezt a könyvet azoknak szántuk, akik alig vagy még soha nem programoztak, illetve azoknak, akik esetleg második nyelvként használnák a Visual C#-et. A kötetet megírásakor és megszerkesztésekor világos cél lebegett a szemünk előtt: az, hogy a lehető leggyorsabban termékeny programozót faragjunk az Olvasóból. A Visual C# nyelven írt alkalmazások fejlesztése és a nyelv oktatása terén szerzett tapasztalataimat felhasználva olyan könyvet igyekeztem írni, amely reményeim szerint eloszlatja a ködöt, és azt tanítja meg, amire szükségünk van. A szerzők gyakran esnek abba a hibába, hogy a technológiára összpontosítanak annak gyakorlati alkalmazása helyett. Én komoly erőfeszítéseket tettem annak érdekében, hogy ebben a kötetben a gyakorlati készségekre helyezzem a hangsúlyt, amelyeknek rögtön hasznát vehetjük egy program fejlesztése során. A könyvet…

CSS mesteri szinten a Dreamweaver CS3-ban

Az Adobe® Dreamweaver® az első számú webfejlesztő eszköz, a CSS (Cascading Style Sheets, rangsorolt stíluslapok) használata pedig az akadálymentesen hozzáférhető, a szabványoknak megfelelő weboldalak készítésének javasolt módja. Ennek ellenére széles körben elterjedt tévhit, hogy a Dreamweaverhez hasonló vizuális fejlesztőeszközök nem helyettesíthetik a szabványközpontú tervezési és fejlesztési eljárásokat. A könyv szerzői, Stephanie Sullivan és Greg Rewis bemutatják azokat a módszereket és trükköket, amelyek a Dreamweavert és a CSS-t ellenállhatatlan párossá teszik, és lépésről lépésre végigvezetnek minket öt teljes értékű webhely alapjainak a felépítésében. A Dreamweaver legújabb eszközeit CSS alapú webhelyek építésére használva a következőket tanuljuk meg: A CSS alapfogalmai A Dreamweaverhez kapott CSS-sablonok használata, testreszabása és bővítése Az akadálymentesen hozzáférhető webhelyek készítésével kapcsolatos kérdések Létező táblázat alapú webhelyek szabványkövetővé alakítása a CSS stílusainak és elem-elhelyezési lehetőségeinek a használatával A leggyakoribb CSS-leképezési problémák kiküszöbölése Hétköznapi megoldások a CSS-problémákra A legújabb Spry keretrendszer megvalósítása a szabvány alapú és akadálymentesen hozzáférhető CSS-elrendezések fokozatos továbbfejlesztésére

A Ruby programozási nyelv

A programozási nyelvek elsajátítására talán nincs is jobb módszer annál, hogy alaposan megvizsgálunk néhány, az életből vett és az adott nyelven írt találó példát. A Ruby programozási nyelvben Ruby-parancsfájlokat elemzünk. Megvizsgáljuk a kódok működését, az általuk szemléltetett elveket, valamint ötleteket adunk a parancsfájlok igényeink szerinti testreszabásához. Baird példái bemutatják a nyelv alapvető szolgáltatásait (úgymint az öröklés, az egységbe zárás, a magasabb szintű függvények és az önhívás), és ezzel egyidejűleg bonyolult problémákat oldanak meg (úgymint XML-ellenőrzés, kétnyelvű programok és parancssori felhasználói felületek létrehozása). A fejezetek egymásra épülnek; a könyvbeli tájékozódás megkönnyítésére a kulcsfogalmak a margón kiemelve is szerepelnek. A könyvből megtanulhatjuk: az interaktív Ruby héj használatát (irb) a nyelv alapszolgáltatásainak elsajátításához. a Ruby bővítését RubyGemekkel a csomagkezelő segítségével számoló segédprogramok és HTML/XML-elemzőprogramok létrehozását a tisztán funkcionális és metaprogramozást az idő- és energia-megtakarítás érdekében a kód optimalizálását, profiljának elkészítését és tesztelését, hogy ne csak elvégezze, de jól is végezze a feladatát a webalkalmazások létrehozását a Rails segítségével

Apache receptek

Az Apache webkiszolgáló telepítéséről és beállításáról leírások sokasága szól, de honnan kaphatunk segítséget az olyan mindennapos feladatok elvégzéséhez, mint a szokványos modulok hozzáadása vagy a tevékenységnaplózás finomhangolása? Az Apache receptek több mint 200 friss megoldást kínál azokra a problémákra, amelyekkel szinte biztosan találkozunk, ha az Apache 2.0-s vagy 2.2-es változatát használjuk. Az Apache csomag bővítmények tucatjait tartalmazza, de ha még többre van szükségünk, valószínűleg létezik valami, aki kielégíti az igényeinket – már ha megtaláljuk a Usenet-hírcsoportokban, az Apache-ról szóló levelezőlistákon vagy az IRC-csevegőcsatornákon feltett kérdések között. Ebben a receptkönyvben egyetlen helyen, kényelmesen férhetünk hozzá a megoldásokhoz, amivel időt takaríthatunk meg. Többek között az alábbi problémákra találunk megoldásokat: A leggyakrabban használt külső modulok telepítése Webhelyünk látogatóinak rögzítése, illetve az Apache hibanaplózó szolgáltatásának használata Több webhely üzemeltetése egyetlen Apache kiszolgálóval és beállítófájl-készlettel Az URL-ek kezelése – a hivatkozott fájlok szabályozása és a hivatkozások átirányítása, akár más webhelyekre Az Apache védelmének biztosítása a támadásokkal szemben Az SSL-képes böngészők biztonságos tranzakcióinak kezelése az Apache segítségével, ami elengedhetetlen az olyan érzékeny műveletek esetében, mint a pénzátutalás vagy az orvosi adatok továbbítása Az Apache továbbfejlesztése futásidejű parancsfájlokkal, amelyek egy adott felhasználó nevében futnak Webhelyünk egyénivé tétele az Apache hibaüzeneteinek testreszabásával Az Apache beállítása, hogy helyettes kiszolgálóként…